VoltTime – installatiehandleiding

Uitleg

Montage

Kies een vlakke ondergrond op de wand om de montageplaat te bevestigen.
● Controleer geleverde producten die worden meegeleverd met dit laadstation, zie 3.2. Geleverde
producten .
● Haal het laadstation uit de verpakking en leg deze bij de installatielocatie. Zorg dat de voorkant
van het laadstation naar boven wijst ter preventie van beschadigingen.
● Controleer of het laadstation beschadigd is bij aankomst. Neem in geval van beschadigingen
contact op met de verkoper .
● Haal de voorkap van de behuizing af.
● Plaats de boortekening waterpas tegen de muur.
● Boor 4 gaten met 8mm diameter middels de meegeleverde boortekening in de muur en plaats de
meegeleverde pluggen in de gaten.
● Bevestig de montageplaat met de vlakke zijde op de muur middels de 4 schroeven en zorg dat de
sleuven in de montageplaat naar boven en beneden wijzen.
● Schuif het laadstation over de montageplaat naar beneden en bevestig de borgbout aan de
linkerzijde van het laadstation om het laadstation te monteren, zie afbeelding B.

Aansluiten bekabeling

Voedingskabel

 • Knip de blauwe doorvoerrubber van de vrije wartel wanneer de diameter van de voedingskabel
  groter dan 15 mm is (tussen 16 mm en 20 mm).
 • Voer de voedingskabel door de vrije wartel en draai de wartel aan.
 • Sluit als volgt de voedingskabel voor een 3-fasen aansluiting (Zie ook afbeelding C) aan:
  • Sluit de N “Nul” aan op de blauwe aansluitklem.
  • Sluit de PE “Aarde” aan op de groen/gele aansluitklem.
  • Sluit de L1 “Fase 1” aan op de grijze aansluitklem.
  • Sluit de L2 “Fase 2” aan op de L2 invoer (rechts) van de kilowattuur meter.
  • Sluit de L3 “Fase 3” aan op de L3 invoer (rechts) van de kilowattuur meter.
 • Sluit als volgt de voedingskabel voor een 1-fase aansluiting (Zie ook afbeelding C) aan:
  • Sluit de N “Nul” aan op de blauwe aansluitklem.
  • Sluit de PE “Aarde” aan op de groen/gele aansluitklem.
  • Sluit de L1 “Fase 1” aan op de grijze aansluitklem.

Ethernet aansluiting

 • Voer de CAT5(e) ethernet kabel door de snijnippel aan de onderzijde
  van de behuizing. Zie afbeelding F
 • Voor een vaste internetverbinding kan een ethernetkabel worden
  aangesloten op de ethernetpoort (zie afbeelding D).
 • Plaats de ethernetkabel tussen de router en de ethernetpoort in het
  laadstation .

Load-Balancing

Quick Guide Load & Solar Module (EN) v1.0.5 (4)

● Dynamic Source balancing kan worden aangesloten door middel van de CT klemmen met diens
terminal. De CT klemmen moeten elk om een inkomende fase in de meterkast (direct boven de
hoofdschakelaar) geplaatst worden (let op: de pijl van de CT klem moet in de richting van de
stroom geplaatst worden) en door middel van een ethernetkabel doorverbonden worden naar
de CT1 (optioneel voor 3-fase: CT2 en CT3) poort van het onderste moederbord. De
meegeleverde terminal(s) moet(en) aangesloten worden op de ethernetkabel en in de CT
poort(en) worden geklikt. Zie afbeelding E .

 1. Sluit de CT klemmen aan op de CT terminals (blauw).
  1. Optioneel: Verleng de CT klem kabel met een CAT5(e) data kabel door middel
   van een lasklem per ader (Wago/Phoenix). Zie het CT3 voorbeeld in het
   aansluitschema op pagina 19 voor de correcte aansluiting per CT klem.
 2. Sluit de CT terminal op CT1 aan voor 1-fase Dynamic Source Balancing.
  1. Zie 1-fase Dynamic Source Balancing op pagina 19.
  2. Klik de CT klem om L1 van de inkomende voeding in uw meterkast.
 3. Sluit de CT terminals op CT1, CT2 en CT3 aan voor 3-fasen Dynamic Source Balancing.
  1. Zie 3-fasen Dynamic Source Balancing op pagina 19.
  2. Klik de CT klemmen om L1, L2 en L3 van de inkomende voeding in uw
   meterkast.

 

 

Fase-rotatie

Als er tijdens de installatie van het laadstation fasen rotatie toegepast wordt dan moet het
laadstation hier op ingesteld worden (zie H4.3 Configuratie) en de CT klemmen om de
juiste fasen worden geklikt. De CT klemmen moeten altijd als volgt worden aangesloten:
1-Fase
● Klik de CT klem om de fase in het pand waar het laadstation op aangesloten is
en sluit de andere zijde van de ethernetkabel aan op CT1 poort in het laadstation
middels de meegeleverde blauwe terminal. Zie 1-fase Dynamic Source
Balancing op pagina 19.
3-Fasen
● Klik de CT klemmen om de 3 fasen in het pand en sluit de CT klemmen aan op
de CT1, CT2 en CT3 poorten in het laadstation op het onderste moederbord
volgens onderstaande volgorde:
RST (L1, L2, L3) aansluiting laadpaal
● Klik CT1 om L1 van de inkomende voeding in de meterkast
● Klik CT2 om L2 van de inkomende voeding in de meterkast
● Klik CT3 om L3 van de inkomende voeding in de meterkast
RTS (L1, L3, L2) aansluiting laadpaal
● Klik CT1 om L1 van de inkomende voeding in de meterkast
● Klik CT2 om L3 van de inkomende voeding in de meterkast
● Klik CT3 om L2 van de inkomende voeding in de meterkast
SRT (L2, L1, L3) aansluiting laadpaal
● Klik CT1 om L2 van de inkomende voeding in de meterkast
● Klik CT2 om L1 van de inkomende voeding in de meterkast
● Klik CT3 om L3 van de inkomende voeding in de meterkast
STR (L2, L3, L1) aansluiting laadpaal
● Klik CT1 om L2 van de inkomende voeding in de meterkast
● Klik CT2 om L3 van de inkomende voeding in de meterkast
● Klik CT3 om L1 van de inkomende voeding in de meterkast
TRS (L3, L1, L2) aansluiting laadpaal
● Klik CT1 om L3 van de inkomende voeding in de meterkast
● Klik CT2 om L1 van de inkomende voeding in de meterkast
● Klik CT3 om L2 van de inkomende voeding in de meterkast
TSR (L3, L2, L1) aansluiting laadpaal
● Klik CT1 om L3 van de inkomende voeding in de meterkast
● Klik CT2 om L2 van de inkomende voeding in de meterkast
● Klik CT3 om L1 van de inkomende voeding in de meterkast

Configuratie (BELANGRIJK)

1. Zet spanning op het laadstation na een veilige installatie zoals in 4. Installatie is aangegeven.
2. Wacht totdat de LED groen is. Dit betekent dat het laadstation goed is opgestart.
3. Verbind een laptop of telefoon met het WiFi-netwerk dat begint met “VoltTimeXXXXXXX”. Zie het
wachtwoord van het WiFi netwerk op de sticker aan de binnenkant van het laadstation.
4. Vul in de zoekbalk van uw browser “https://10.10.0.1” in of scan de QR code aan de zijkant van
het laadstation.
5. U ziet de configurator .
6. Log in met de “Installer” inloggegevens die je aan de binnenzijde van het laadstation kunt vinden.
● LET OP: De “Installer” inloggegevens mogen alleen gebruikt worden door
installateurs die gecertificeerd zijn door Volt Time en de lokale regulering!
7. Bewaar de inloggegevens zorgvuldig! Volt Time kan de inloggegevens NIET achterhalen
vanwege privacy wet en regelgeving.
8. Als gebruiker logt u in met de “EV” inloggegevens die je aan de binnenzijde van het laadstation
kunt vinden.

Handleidingen

Solliciteren

Binnen 48 uur een afspraak!
Solliciteren formulier